Изберете държава: Europe Deutschland Francais Francais Francais

Правна и юридическа информация

Важна правна информация за всички посетители на уеб сайта
Този уеб сайт предлага информация за продуктите, дейностите и услугите, предоставяни от „Сенакс” ООД, официален представител на „Arai” Ltd за България. Предназначението на този уеб сайт е да предоставя обща информация и описание на продуктите. Този уеб сайт не може да бъде винаги изчерпателен, точен и актуален, въпреки нашите усилия. Информацията от уеб сайта не е приложима към обстоятелствата във всеки конкретен случай и не представлява покана за сключване на договор от името на „Сенакс” ООД, „Arai” Ltd, или някое от дъщерните дружества.
Информация за цветове, дизайн и размери
Моля да обърнете внимание на това, че цветовете и дизайнът могат да изглеждат в действителност по различен начин от виртуалните снимки, предлагани в този сайт. „Сенакс” ООД ви препоръчва да пробвате определена каска, ако имате такава възможност преди да я купите. Размерите на продуктите са споменати само за информативна справка. Различен модел със същият размер, който сте избрали, може да Ви предложи повече комфорт. Дизайнът и графиката на моделите могат да изглеждат по различен начин в реалния живот, отколкото на вашия монитор, защото този уеб сайт предлага само двуизмерен изглед на продуктите.
Наличност
Някои от моделите на Arai не са налични във всички страни. Моля, свържете се с оторизиран търговец на „Сенакс” ООД, за да разберете каква е наличността на избраната от вас каска.
Отговорност
„Сенакс” ООД не носи отговорност за евентуални неточности или пропуски (различни от тези за измама с невярно съдържание) в този уеб сайт. „Сенакс” ООД не носи отговорност за всички ваши решения, взети на базата на информацията, която се съдържа в този уеб сайт. „Сенакс” ООД не гарантира, че всички данни, получени чрез този уеб сайт са свободни от компютърни вируси, шпионски софтуер, рекламен софтуер или други неизправности и дефекти. Ваша е отговорността да гарантирате, че използвате подходящ антивирусен софтуер за сканиране. „Сенакс” ООД не поема никаква отговорност за каквито и да било преки, косвени, специални, последващи/или други загуби /или щети от какъвто и да е вид, произтичащи от достъпа до /или използването на този уеб сайт или всяка информация, която се съдържа в него. Този уеб сайт може да съдържа връзки към други интернет страници, поддържани от трети страни. „Сенакс” ООД не носи отговорност относно точността и пригодността на информацията в тези интернет сайтове и не поема никакви задължения за гарантиране на достоверността на съдържанието в тях.
Авторско право
Всички права запазени. Цялото съдържание на този уеб сайт и изтеглената от него информация са обект на авторски права на „Arai” Ltd, неговите дъщерни дружества и официалният представител за България – „Сенакс” ООД. „Сенакс” ООД позволява да се правят копия от този уеб сайт за домашна употреба, както и необходимите съпътстващи действия по време на гледането му, свързани с лични цели. Всякаква друга употреба е строга забранена,без знанието и одобрението на „Сенакс” ООД.
Търговски марки
Начинът, по който се изписва името “Arai”, шрифтът, овалната форма и дизайнът на логото са търговски марки на „Arai” Ltd. Ако желаете да получите допълнителна информация, изображения на каски Arai или други материали за мотористите, подкрепяни от Arai, моля използвайте бутона “контакт”, за да се свържете с нас. Arai, Arai Helmet Ltd., Arai Helmet (Europe) BV, Corsair, RX-7 GP, RX-7 RC, RX-7, RX-7 RR, RX-7 IV, Chaser, Chaser-V, GP-5X, Viper/GT, Astro/R, Astro/J, Signet/GT, Route/GT, Condor, SV, RV, Maverick, Maverick/T, SZ, SZ/F, SZ/m, SZ Ram III, X-Tend, X-Tend Ram, SZ/C, Tour-X, Tour-X 3, Axces, Penta, Freeway, VX-Pro II DC, MX/3, GP-6 RC, GP-5, GP-5 PED, SK-5, GP-5W, GP-5K, GP Jet II, Air Conductor, Delta Duct, FFS, Aeroflap, Diffuser, ScLc, SFL, SNC, LRS, cLc, De-Mist Lock, Dry-Cool, IC, IC 2 Double Delta, DDL-2, Super AdSis LRS and Hyper-T са търговски марки на Arai Ltd.

Защита на личните данни
Arai се ангажира да защитава вашата конфиденциалност. Arai се ангажира, че ще третира цялата лична информация, предоставена му в съответствие със закона за справедливо обработване на лични данни. Ако имате някакви въпроси на всички по отношение на събирането, съхраняването, използването или разгласяването на личната ви информация от Arai, използвайте бутона “контакт” на този сайт.
Издаване на лична информация
Arai може да предостави информация за Вас, когато е налице обществено задължение за разкриване на тази информация, когато това се изисква от закона или когато интересите на Arai изискват оповестяване. Въпреки това, Arai няма да продава или разпространява информация за всяко физическо или юридическо лице извън дружествата на Араи дружества или одобрени бизнес партньори, без вашето разрешение.
Когато поискате информация
Когато поискате информация чрез този сайт, трябва да знаете, че ще ние е необходим вашият е-мейл адрес или къде можем да ви изпратим отговор по пощата, вашето име и пощенски адрес. Ние използваме това, за да ви изпратим информацията, която сте поискали във формата, която Ви е необходима. Когато ни изпращате обратна връзка ние молим за вашата електронна поща и пощенски адрес и, ако е необходим о и телефонен номер, за да ви благодаря за вашия принос и да поискаме повече информаци. Ако ни изпратите обратна връзка , Вие се съгласявате, че информацията се счита за неповерителна и Arai може да използва такава информация без ограничения.
Обща информация за използването на уеб сайта
Ние също може да има обща информация за използването на нашия уебсайт. Това може да включва вашия адрес на сървъра, име на домейн от първо ниво, датата и времето на посещението, достъпните страници и документите, изтеглени и предишни посещения на сайта. Чрез събиране на информация за вашите предпочитания, ние можем да адаптираме нашите услуги към вашите нужди, интереси и предпочитания и ще ви дадем по-добро обслужване.
Вашата информация
Информацията, която Араи може да събира от вас, ще ви позволи да осъществите достъп до този сайт. Вие може да поиска достъп и корекция на вашата информация по всяко време. Ако желаете да промените или изтриете нещо от информацията, която сте въвели, посетете нашия сайт и натиснете “Контакт” .
Бисквитки/Cookies
Когато посетите уебсайта Arai, никакви “бисквитки” или каквито и да било други данни няма да бъдат изпратени на вашия компютър. Също така не са необходими бисквитки при повторно посещение на сайта Arai.
Компетентност
Тези условия се отнасят до използването на този уеб сайт и се уреждат от законите в сила в Холандия. Районният съд на Арнем, Холандия има изключителна юрисдикция върху всеки спор.

© 2021arai logo small Arai Helmet (Европа) B.V. | Всички права запазени | Правна и юридическа информация | Контакт | Вносители | B2B портал | Медии | Последвайте ни на:   Arai Helmet Europe Facebook   Arai Helmet Europe Facebook   Arai Helmet Europe Facebook   Arai Helmet Europe FacebookRSS feed

Ограничените гаранционни и сервизни услуги на Arai се предлагат на клиенти, закупили каски само от нашите оторизирани търговци. Каска Arai, която Ви е предложена от неоторизиран дилър (особено през Интернет), може да е фалшива, повредена или открадната. В тези случаи, Arai не носи отговорност за вашата покупка.